TKP HEADLINE

วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 วัดเกียรติแก้วสามัคคี

วัดเกียรติแก้วสามัคคีเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2484 ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2525 ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดแห่งที่ 7 ตามมติมหาเถรสมาคมและเป็นที่ตั้งของสำนัก ศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันมีพระครูศรีรัตนาภิรักษ์ เป็นเจ้าอาวาส

วัดเกียรติแก้วสามัคคี  ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน ได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากพุทธศาสนิกชน 3 หมู่บ้าน  คือ หมู่บ้านตะเคียนใต้ หมู่ที่ 2 (รวมคุ้มโนนคำแก้ว) หมู่บ้านเหล็ก หมู่ที่ 10 และหมู่บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 12 เป็นอย่างดีเสมอมา ไม่มีใครทราบได้เลยว่าสร้างขึ้นมาเมื่อปีใด  แต่สืบทราบจากสมุดบันทึกของพระครูรัตนภูมิพิจารณ์ (ชัด วรญาณโณ) อดีตเจ้าคณะตำบลศรีแก้วเขียนไว้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2509  อ่านต่อ..
Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand